ProfiPlus Shares ETF 5 je produkt postavený z piatich akciových ETF od spoločnosti BlackRock. ETF v tomto produkte pokrývajú celý svet z pohľadu geografického a sektorového, čím zabezpečujú dostatočnú diverzifikáciu portfólia.
Zamestnaj peniaze
Zamestnaj peniaze
ProfiPlus Shares ETF EUR je produkt postavený z piatich akciových ETF od spoločnosti BlackRock. ETF v tomto produkte pokrývajú celý svet z pohľadu geografického a sektorového, čím zabezpečujú dostatočnú diverzifikáciu portfólia. Zároveň sú všetky ETF obchodované v mene Euro, čím eliminujú kurzové riziko.
Zamestnaj peniaze
Zamestnaj peniaze
ProfiPlus Shares ETF SRI/ESG sú dva produkty postavené z akciových ETF od spoločnosti BlackRock. ETF v tomto produkte pokrývajú celý svet z pohľadu geografického a sektorového, čím zabezpečujú dostatočnú diverzifikáciu portfólia. Zároveň ETF v týchto produktoch spĺňajú podmienky SRI, resp. ESG investovania.
Zamestnaj peniaze
Zamestnaj peniaze
Zamestnaj peniaze
Zamestnaj peniaze
ProfiPlus Shares ETF Spec sú špeciálne vybrané ETF od spoločnosti BlackRock. Pokrývajú rôzne oblasti z pohľadu sektorov, komodít, výkonu,… Niektoré z nich sú tzv. distribuované (v názve ETF je označenie: dis), čiže dividenda z nich sa nereinvestuje ale sa vypláca investorovi.
Zamestnaj peniaze
Zamestnaj peniaze

Ako robíme konzultácie?

Chcem ETF portfólio!

    Stránka je chránená systémom reCAPTCHA a Google Privacy Policy a Terms of Service.