• Sú oblasti ľudského života, kde sme odkázaní na pomoc odborníka. Napríklad srdcový chirurg. Tu nepomôže naštudovať si operáciu srdca na nete, alebo prečítať odborný článok v novinách. Sú to oblasti, kde sú potrební vysokošpecializovaní odborníci, oblasti, kde je potrebné nákladné špeciálne vybavenie a podobne.
  • Potom sú oblasti, pri ktorých sa využívajú odborníci z dôvodu deľby práce. Bežný človek dokáže naštudovať problematiku danej oblasti a pomôcť si sám (veľa ľudí si dokáže pomocou návodov a internetu opraviť auto či postaviť altánok), ale načo s tým strácať čas, keď sú na to odborníci.
  • A nakoniec sú oblasti, kde sa spoliehame na odborníkov len preto, že niečo nepoznáme a máme pred tým rešpekt. Čiže sa ani len nepokúsime do toho pustiť, hoci sa môže jednať o zásadné veci nášho života. Príkladom je oblasť osobných a rodinných financií. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.
Hneď na úvod je potrebné povedať, že sa nejdeme baviť o špecializovaných odborníkoch ako sú napr. portfólio manažéri podielových fondov, či burzový makléri. To sú ľudia z prvej skupiny a bežný človek má len mizivú šancu dokázať to, čo oni.
Poďme sa ale baviť o štandardných finančných poradcoch, s ktorými sa v poslednej dobe doslova roztrhlo vrece. Na Slovensku snáď už ani nie je človeka, ktorého by nekontaktoval aspoň jeden finančný poradca. Položme si ale otázku:
Sú naozaj pre nás nevyhnutní?
Aj áno, aj nie. Záleží od nás čo chceme my. Do akej miery chceme mať pod kontrolou svoje vlastné peniaze. Do akej miery im chceme rozumieť a chrániť si ich.
Podľa štatistík 92% Slovákov je finančne negramotných, a teda sa v otázke vlastných peňazí musia spoliehať na niekoho cudzieho. Z tohto pohľadu sú naozaj finanční poradcovia potrební, aby pomohli ľuďom vyznať sa na finančnom trhu.
Na druhej strane je tu ale fakt, že vzhľadom na chýbajúce znalosti v oblasti financií, sa títo ľudia stávajú ľahkou korisťou nezodpovedných finančných poradcov, či reklám finančných inštitúcii. Prax žiaľ ukazuje, že väčšina Slovákov využíva neefektívne finančné produkty, ktoré ich peniaze, resp. úspory znehodnocujú.
Finančná negramotnosť
  • Kde hľadať problém, že sme v úrovni finančnej gramotnosti obyvateľstva na chvoste Európskej únie?
  • Je oblasť rodinných financií skutočne taká zložitá, že ju bežný človek nedokáže pochopiť?
  • Alebo je problém v tom, že naše školstvo zatiaľ tejto problematike nevenuje primeranú pozornosť?
  • Alebo je to zámer, aby bežný človek nevidel do kuchyne odborníkom?
V každom prípade súčasný stav nie je vyhovujúci a ľudia zbytočne prichádzajú o svoje ťažko zarobené peniaze. Najväčším problémom je, že bežní ľudia ani len nepremýšľajú nad tým, ako pracovať so svojimi peniazmi. Počas života odpracujú cca 90 000 hodín a podľa prieskumov len 10 hodín z toho sa venujú zhodnoteniu a ochrane svojich peňazí!
Oblasť rodinných financií nie je taká zložitá a komplexná ako sa na prvý pohľad zdá alebo má zdať. Každý človek sa dokáže naučiť osobné či rodinne financií do tej úrovne, aby dokázal dostať svoje peniaze pod kontrolu, rozumel im a nebol závislý od finančného poradcu. A keď sa aj rozhodne využiť služby finančného poradcu, nebude mu vydaný napospas, ale dokáže ho kontrolovať a rovnocenne s ním komunikovať.
Preto je veľmi dôležite riešiť otázku zvyšovania finančnej gramotnosti bežných ľudí. Vzdelanie v oblastí financií vám umožní:
Na záver sa ešte vráťme k role finančného poradcu. Zodpovední a slušní finanční poradcovia majú svoje miesto na Slovenskom finančnom trhu aj naďalej. Možno sa budú musieť prispôsobovať novej (informačnej) dobe, ale ich rola pomáhať ľudom v oblasti osobných či rodinných financií zostáva nemenná.
Mení sa však rola bežného človeka. Už nemusí byť figúrkou v rukách finančných poradcov alebo finančných inštitúcií. Má možnosť stať sa plnohodnotným účastníkom finančného trhu, kde sa dokáže spoliehať sám na seba, resp. sa stane rešpektovaným partnerom pre finančného poradcu, pokiaľ sa rozhodne využiť jeho služby.
Veď nakoniec priatelia, kto najlepšie vidí do vašej peňaženky?
Zoberte svoj „finančný“ život do vlastných rúk