Volatilita je veľkosť alebo miera kolísania hodnoty finančného produktu alebo aktíva v čase. V zásade sú to odchýlky hodnoty aktíva od priemernej hodnoty do plusu alebo mínusu.