Odložená daňová povinnosť je vlastnosť investovania v správcovských spoločnostiach. Na rozdiel od sporenia v banke, kde sa každé zhodnotenie vašej úspory mesačne zdaňuje tzv. zrážkovou daňou (19%), v správcovskej spoločnosti sa zhodnotenie vašich úspor zdaní až pri výbere, čiže odpredaji podielov správcovskej spoločnosti. Získavate teda plnohodnotný úrok z úrokov.