Krivka šírenia inovácií ukazuje, ako sa nová myšlienka alebo inovácia šíri v populácii obyvateľstva. V roku 1962 ju popísal vo svojej knihe Diffusion of Innovations pán Everett M. Rogers.

Krivka šírenia inovácií

Krivka rozdeľuje populáciu na nasledovné skupiny:

  • Inovátori (2,5%) – sú to pôvodcovia myšlienok, ľudia ktorí chcú v živote niečo dokázať a byť prví.

  • Skorí osvojitelia (13,5%) – sú ľudia, ktorí síce nie sú tvorcovia inovácii, ale sú im veľmi naklonení, sú ochotní ich vyskúšať aj za cenu nedokonalostí. Majú silnú intuíciu a dokážu vidieť potenciál nových vecí a myšlienok.

  • Ranná väčšina (34%) – je veľká časť populácie, ktorá je naklonená novým veciam a myšlienkam, ale potrebuje dôkaz o tom, že to funguje. Potrebuje aby to niekto pre nich odskúšal a vyladil, čiže potrebuje skorých osvojiteľov.

  • Neskorá väčšina (34%) – je skupina ľudí, ktorá premýšľa spôsobom: keď už to majú všetci, poďme do toho aj my.

  • Dinosauri (16%) – skupina populácie, ktorá si danú myšlienku, alebo inováciu nikdy neosvojí.

Dôležitá hranica je medzi skorými osvojiteľmi a rannou väčšinou. Pokiaľ sa nová myšlienka alebo inovácia rozšíri do cca 15 až 16% populácie, automaticky ju príjma ranná väčšina a za ňou hneď neskorá väčšina.

Keď to aplikujeme na úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku, tak tá je momentálne vo výške 8% v procese šírenia medzi skorými osvojiteľmi. Keď sa rozšíri o ďalších 8%, nastane zlom a veľká časť populácie Slovenska bude chcieť byť finančne gramotná.