Kolektívne investovanie je spôsob investovania, kde sa na jednej väčšej investícii podieľaju viacerí podielníci. Napríklad sa piati dohodnete, že spoločne kúpite dom, a tak každý v ňom má podiel rovnajúci sa jeho vkladu (podielu). Kolektívne investovanie sa realizuje prostredníctvom podielových fondov, kde si podielnici kupujú tzv. podielové listy, ktoré vyjadrujú hodnotu ich podielu na majetku fondu.