Investičný trojuholník je sposob definície investície. Skladá sa z troch vrcholov:

  • Likvidita

  • Riziko

  • Výnos

Hlavnou charakteristikou trojuholníka je, že sa nikdy nedá dosiahnúť optimum všetkých troch vrcholoch naraz. Napríklad nemôžete dosiahnúť maximálny výnos pri minimálnom riziku a naopak. Vždy je potrebné urobiť nejaký kompromis, ktorý závisí od naturelu investora.