Investičný horizont je čas na aký plánujete investíciu. Čím rizikovejšia investícia, tým dlhší investičný horizont a naopak. Napríklad pri akciách sa odporúča investičný horizont min. 10 rokov.