Investičné portfólio je súbor investičných nástrojov vlastnených investorom, ktorý môže zahŕňať akcie, komodity, dlhopisy, nástroje peňažného trhu a iné.