Portfólio manažér riadi portfólio finančných produktov pre klienta alebo pre tzv. fond fondov. Riadenie portfólia znamená, že manažér pravidelne aktualizuje skupinu vybraných produktov tak, aby bolo celé portfólio čo najvýkonnejšie. Takto riadený fond fondov má obvykle stabilnejšiu výkonnosť ako investovanie do individuálnych fondov samostatne. Je to bezpečnejší spôsob investovania do fondov.