Čo zamestnáva peniaze Slovákov?
Zamysleli ste sa niekedy nad nasledovnými skutočnosťami:
 • všadeprítomná reklama, ktorá útočí na všetky naše zmysly a city
 • všetko sa dá kúpiť takmer okamžite bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte peniaze
 • stačí si zobrať úver, je dostupný takmer každému
Systém chce, aby sme bezhlavo kupovali stále viac a viac. Systém chce, aby sme vyhadzovali peniaze. Systém chce, aby sme nepremýšľali. Systém zamestnáva vaše peniaze, systém má pod kontrolou váš príjem.
Moment, ale nemali by sme to byť my, kto má mať pod kontrolou naše vlastné peniaze a zamestnávať ich?
No hej, ale ako na to? Ako sa zamestnávajú peniaze?
Investovaním, ktorého cieľom je vytvoriť si aktíva. Pod aktívom si predstavte peňažný tok do vašej peňaženky, ktorý prúdi bez vašej prítomnosti – pasívny príjem.
A nenechajte sa oklamať. Investovať môže doslova každý, samozrejme podľa svojich možností. V zásade môžete investovať na vlastnú päsť alebo využiť tzv. kolektívne investovanie, ktoré je vhodnejšie pre bežných ľudí.
Pri investovaní je dôležité dodržať niektoré zásady:
 • vždy vychádzajte zo svojho naturelu a podľa toho voľte výšku rizika
 • diverzifikujte – nevsaďte všetko na jednu kartu
 • príliš nešpekulujte – nesnažte sa chytiť dno ani strop
 • investujte pravidelne – priemerujete cenu
 • dodržujte investičný horizont – dĺžku investície
Každá investícia sa dá charakterizovať pomocou tzv. investičného trojuholníka, ktorý vyjadruje vzťah medzi rizikom, výnosom a dostupnosťou peňazí (likviditou).
Investičný trojuholník
Jeho zaujímavosťou je, že sa nikdy nedá dosiahnuť optimum pri všetkých troch vrcholoch naraz.  Napr. opatrný (konzervatívny) investor očakáva menšie výnosy, ale na druhej strane zasa nižšie riziko. Presne naopak to má dynamický investor.  Z pohľadu rozloženia rizika je dobré mať v portfóliu konzervatívne ale aj dynamické finančné produkty.
Ako by teda mohlo vyzerať dobre vyvážené portfólio?
 • Reality (nehnuteľnosti) – realitný podielový fond predstavuje konzervatívnu investíciu s dobrou likviditou a kratším investičným horizontom (5 – 10 rokov)
 • Cenné papiere – vyvážené a dynamické podielové fondy predstavujú dynamickú časť portfólia s vyšším výnosom ale aj rizikom a investičným horizontom min. 10 rokov
 • Komodity – ideálne zlato, ktoré drží hodnotu, je bez dane a dokáže sa aj zaujímavo zhodnotiť
Nasledujúci graf ukazuje vzájomné vzťahy medzi vyššie spomínanými aktívami.
Zlato, Reality, Akcie
Konzervatívne reality sa správajú ako parná lokomotíva a v nastolenom trende ich len tak ľahko nezastaví ani kríza. Je však potrebné dať pozor na výber správneho realitného fondu.
Zaujímavý je vzťah medzi zlatom a cennými papiermi, ktoré sa správajú protichodne. V čase krízy (pozri periódu 2008 až 2012) cenné papiere strácajú hodnotu a zlato stúpa a naopak, keď sa darí akciám, zlato má nižšiu hodnotu.
Pre bežného investora, ktorý má takto vyskladané portfólio, vyplývajú nasledovné závery:
 • v akejkoľvek chvíli sú minimálne dve časti jeho portfólia v pluse
 • môže aktívne pracovať so zlatom a cennými papiermi, podľa vývoja na finančnom trhu, či podľa stavu svetovej ekonomiky
 • takto vytvorená rezerva mu neustále vytvára pasívny príjem bez ohľadu na finančnú krízu
Bankovky
OK, chcem investovať. Aké mám garancie?
 • Vaše vzdelanie – jedinou skutočnou istotou v dnešnej dobe je to, čo máte v hlave. Vaše znalosti vám nikto nemôže zobrať a dáva vám to obrovskú konkurenčnú výhodu. Vďaka finančnému vzdelaniu dokážete eliminovať nástrahy a riziká finančného trhu.
 • Zlato – je vzácny kov overený tisícročiami. Národy mu dvôverujú za každých okolností. Je to vynikajúci uchovávateľ hodnoty a k tomu je bez dane. Musíte si len zapamätať, kde ste si ho schovali. Čo myslíte, prečo sa mince stále vyrábajú vo farbe zlata alebo striebra?
 • Rozloženie rizika – tým, že nedávate všetky vajíčka do jedného košíka, ochraňujete svoju investíciu pred katastrofami na finančnom trhu.
 • Zaistenie – tým, že zodpovedne pristupujete k zaisteniu vášho majetku a predovšetkým vášho života, ochraňujete vašu investíciu proti nečakaným životným situáciam. Nevyhadzujete peniaze, chránite svoju rodinu a budúcnosť!
 • Garančný fond investícií (GFI) – áno, aj investované peniaze do podielových fondov správcovských spoločností (reality, cenné papiere) podliehajú zákonnej garancii. GFI chráni vaše investície vrátane úrokov pred spreneverou (BMG Invest sa nemôže opakovať). Avšak pozor, nechráni ich pred investičným rizikom!
 • Zákon o kolektívnom investovaní – tento zákon upravuje činnosť správcovských spoločností a určuje prísne pravidlá kolektívneho investovania. Správcovská spoločnosť musí byť akciovou spoločnosťou, jej majetok je oddelený od majetku fondu, je kontrolovaná depozitárom, NBS, audítorom a musí sa riadiť štatútom…
Na záver niekoľko dobre mienených rád:
 • nie je podstatné koľko zarobíte, ale koľko odložíte a investujete
 • nepracujte pre peniaze, ale pre aktíva, ktoré z peňazí vytvoríte
 • luxus kúpený na dlh vás raz dobehne, luxusom z aktív sa odmeníte
 • peniaze nie sú všetko, ale významne zvyšujú pravdepodobnosť dobrého výsledku
 • peniaze sú najlepší zamestnanec: robia 24 hodín, 7 dní v týždni, nejedia, nepijú, nepotrebujú dovolenku a keď otehotnejú, je len dobre
Zamestnaj svoje peniaze