Poďme najskôr trošku snívať a predstavte si, že chodíte do práce len preto, že vás vaša práca baví. Nemusíte, jednoducho chcete. Ste totiž finančne nezávislý a vaše peniaze máte investované tak, že vám prinášajú dostatok prostriedkov, aby ste mohli žiť šťastne, spokojne a plnohodnotne. Ako sa vám páči táto predstava? Je lákavá, že?
A viete, že nie je až taká nereálna, ako sa na prvý pohľad zdá? Vlastne, finančnú slobodu už väčšina z vás zažila. Spomeňte si na svoje detstvo. Mali ste všetko zabezpečené: bývanie, jedlo, oblečenie, zábavu,… Všetko bez toho, aby ste museli niečo robiť. Aby ste sa museli starať o peniaze. Mali ste pasívny príjem a finančnú slobodu, ktorú zabezpečoval Mama hotel. To boli časy…!
O niečo podobné sa budete musieť postarať keď pôjdete do dôchodku. A nie len podobné, musí to byť lepšie. V detstve to bol iba predkrm, teraz je na rade hlavný chod aj s dezertom! Mesačne vám musí na účte pristáť čiastka, z ktorej dokážete dôstojne žiť. A asi už viete, že od štátu to nebude…
Definícia finančnej slobody by mohla znieť takto:
Finančne slobodný ste, keď všetky vaše aktíva generujú pasívny príjem a bez problémov pokrývajú vaše pasíva.
No dobre, dajme si to ešte raz a teraz v ľudskej reči:
Finančne slobodný ste, keď všetky vaše príjmy tečú do vašej peňaženky bez toho, aby ste museli pohnúť prstom a tieto vaše príjmy vám bez problémov pokryjú všetky vaše mesačné výdavky.
To už znie lepšie. Aké sú teda predpoklady na to, aby ste dosiahli finančnú slobodu?
Je takmer nemožné dosiahnuť a udržať si finančnú slobodu pokiaľ človek nerozumie peniazom a nemá ich pod kontrolou. Existuje mnoho príkladov, keď výhercovia, resp. slávni športovci veľmi rýchlo prišli o svoje milióny len pre to, že boli finančne negramotní.
Na Slovensku žiaľ až 92% Slovákov je finančne negramotných. Kto nechce prehrávať a nechávať sa okrádať finančným systémom, musí sa naučiť mu rozumieť. Nebojte sa, nejde tu o nejaké zložité a únavné vzdelávanie v oblasti financií. Nemusíte byť portfólio manager hedgového fondu a nakupovať finančné deriváty. Stačí vám pochopiť základné princípy investovania a rodinných, resp. osobných financií.
Ochota naučiť sa niečo nové a rozum do hrsti, to je celé. Čiže žiadne teoretické omáčky ale príklady z praxe a bežného života. Potrebujete poznať nástroje a produkty, ktoré môžete okamžite použiť, a tak odštartovať svoju cestu k finančnej slobode. Všetko začína vzdelaním a ak chcete mať dôchodky ako Nemci alebo Švajčiari, je potrebné, aby aj vaše finančné vzdelanie bolo na ich úrovni.
Finančná sloboda je predovšetkým stav mysle. Musíte chcieť byť finančne slobodný.
Na múre sedia tri mačky a dve sa rozhodnú zoskočiť. Koľko mačiek zostalo na múre?
Správna odpoveď je tri, rozhodnúť sa totižto nestačí, je potrebné aj konať a začať na finančnej slobode aktívne pracovať.
Ako je teda potrebné premýšľať a konať, aby človek dosiahol finančnú slobodu?
Pokiaľ neveríte, že to ide, máte pravdu. Pokiaľ veríte, že to ide, máte tiež pravdu.
Tvoriť si rezervu a rozumne ju investovať je najdostupnejším spôsobom, ako sa postupne dopracovať k finančnej slobode. Je to možnosť doslova pre každého. Nejde to samozrejme hneď, zo dňa na deň, je to proces, ale reálny.
Potrebujete však kuchárku, ako zvládnuť peniaze a dostať ich pod kontrolu, recepty a konkrétne návody aké nástroje a produkty použiť, aby ste si vytvorili rezervu, ktorá vás dovedie k finančnej slobode.
Čas a peniaze
Odkladaním 100 €  mesačne dosiahnete finančnú slobodu za cca 25 rokov. Komu sa to zdá príliš dlho, je tu druhá možnosť vo forme podnikania. Pretože ak dokážete navýšiť svoj príjem, odložíte si viac.
Zdá sa vám to zložité? Vôbec to nie je zložité. A ak patríte medzi ľudí, ktorí by chceli mať v živote viac času a peňazí, je to presne pre vás.
Keď si chcete urýchliť cestu k finančnej slobode, je dobré k tvorbe rezervy pridať čo najviac zdrojov príjmu, aby rezerva rástla čo najrýchlejšie. A keď už idete vytvárať nový zdroj príjmu, tak hľadajte taký, ktorý sa postupne premení na pasívny príjem.
Je to o čase. Každý z nás má len 24 hodín denne, to je jediná spravodlivosť na tomto svete.  Pokiaľ si budete vytvárať aktívne príjmy, čiže príjmy pri ktorých musíte fyzicky byť, narazíte na čas – jednoducho  toho veľa nestihnete. Mimochodom poznáte Cashflow kvadrant?
Cashflow kvadrant
Ľavá strana kvadrantu, zamestnanci a SZČO, znamená aktívny príjem. Jednoducho musíte byť fyzicky prítomní pri každom cente čo zarobíte, čiže predávate svoj čas za peniaze. A keďže naše časové možnosti sú obmedzené nevyhnutne príde strop.
Pravá strana, majitelia firiem a investori, znamená pasívny príjem. Nemusíte fyzicky stáť pri každom cente, ale kupujete si čas iných (ľavá strana), resp. zamestnávate peniaze. Takto neexistuje strop a viete rychlejšie dosiahnúť finančnú slobodu.
Pokiaľ sa budete spoliehať len na príjem z ľavej strany, a nevyužijete možnosti pravej, bude pre vás komplikované dosiahnúť finančnú slobodu. Keď sa ale naučíte využívať princípy pravej strany (poraziť infláciu, tvoriť pasívny príjem, prípadne podnikať) dostávate sa na rýchlodráhu k finančnej slobode.
Ak ste pripravení, poďme na to