Pochopili ste, že štát sa o nás nepostará a začali ste si tvoriť rezervu do budúcnosti. Bezpochyby, veľmi správne rozhodnutie.  Otázkou zostáva, kde a ako si tvoriť  rezervu tak, aby vaša investícia bola ochránená, zhodnotená a prinášala vám pasívny príjem.
Ako teda tvoriť rezervu, ktorá dáva zmysel a zabezpečí človeka do budúcnosti? Je to vôbec na Slovensku možné?
Najskôr si zadefinujme zásady tvorby kvalitnej rezervy:
1. Najskôr zaplať sebe a plať si pravidelne
Je dôležité pravidelne si odkladať 20 – 30% mesačného príjmu, minimálne 100 Eur. Menej nie je úplne ideálne, ale vždy lepšie ako nič.
2. Rezerva musí poraziť infláciu
Najskôr sa pozrieme na to, kde si dnes väčšina Slovákov tvorí rezervu.

Bežný účet / Ponožka

+ 0,0 %

Sporiaci účet v banke

+ 0,5 %

Termínovaný vklad

+ 1,0 %

Stavebné sporenie

+ 1,3 %

Poistka so sporením

+ 1,5 %

Inflácia

- 3 %
Väčšina finančných produktov, ktoré Slováci dnes používajú,  má jedného spoločného menovateľa – svojím zhodnotením nedokáže poraziť infláciu! Podľa štatistík Slováci majú na účtoch v bankách miliardy Eur (fyzické aj právnické osoby). Je to obrovské číslo, ktoré každým dňom stráca na hodnote.
Najhoršie je, že si to mnoho ľudí vôbec neuvedomuje.  Teraz si k tomu pripočítajte cca 250 Eur mesačne, ktoré dostanete ako dôchodok po 45 rokoch práce. Toto rozhodne nie je cesta k pasívnemu príjmu a k finančnej slobode. Rezerva sa teda musí zhodnocovať minimálne 3% ročne a viac.
3. Rezerva musí odolať ekonomickým krízam
Ide o to, aby ste nestavili všetko na jednu kartu. Prevažná väčšina Slovákov investuje všetko do cenných papierov a ani si to neuvedomuje. Pokiaľ máte poistku so sporením, stavebné sporenie, či investujete priamo do fondov, stále sú to len cenné papiere. Počas krízy však cenné papiere padajú. Čo ak práve počas krízy prídete o zamestnanie a budete potrebovať vaše peniaze, ktoré budú vykazovať stratu – 50%?
Preto je dôležité investovať do rôznych druhov aktív:

Rozdelenie investície (diverzifikácia)

Pravdepodobne sa vás teraz chytá panika, kde zoberiete tisíce eur na nehnuteľnosti a zlato? Nebojte sa, nepotrebujete tisíce. V skutočnosti sa to dá už od 44 Eur mesačne, čo si môže dovoliť každý, čo poviete? Trochu si tieto aktíva popíšeme:
  • Reality – samozrejme nie je zlé kupovať byty, domy pozemky, ale nie každý má na takéto niečo prostriedky. Našťastie existujú tzv. realitné podielové fondy, ktoré umožňujú kupovať nehnuteľnosti aj bežným ľuďom. Ich výnos sa pohybuje dlhodobo okolo 4% ročne.
  • Cenné papiere – keď sa im darí, sú najlepším spôsobom ako zhodnotiť investíciu. Avšak platí to aj naopak. Rozhodne majú svoje miesto pri tvorbe rezervy, ale treba sa na ne pozerať v časovom horizonte min. 10 – 15 rokov, kde sa dokážu zhodnocovať v priemere 8% ročne.
  • Zlato – už tisíce rokov je považované za najlepšieho uchovávateľa hodnoty. Keďže sa jedná o komoditu, je automaticky nad infláciou. Za posledných 20 rokov sa zlato zhodnocovalo cca 8% ročne. Zaujímavé je, že počas krízy cena zlata stúpa na rozdiel od cenných papierov.
4. Rezerva musí odolať nečakaným udalostiam v osobnom či rodinnom živote
V živote každého z nás sa môžu vyskytovať udalosti, ktoré môžu ohroziť vytvorenú rezervu, pokiaľ na ne nie sme pripravení. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako je rezerva začlenená do rodinných financií.
Rodinný kríž
Keď podceníme ľavú časť tohto kríža, takmer vždy to končí likvidáciou rezervy. Rozumne pracovať s úvermi a poistením zdravia a majetku je zásadné pre ochranu vašej rezervy, vašej rodiny a vašej budúcnosti.
Zhodnotenie rezervy
Takže odpoveď na otázky z úvodu článku je jednoznačná. Áno, na Slovensku je možné tvoriť kvalitnú rezervu, ktorá dokáže tvoriť pasívny príjem a tým vás postupne približovať k finančnej slobode.
Je potrebné dodržať vyššie spomínané zásady a nájsť si vhodné finančné nástroje a produkty, ktoré zamestnajú vaše peniaze na plný výkon.
Ukážeme vám ako tvoriť rezervu