54% amerických domácností vlastní menej ako 2% bohatstva a naopak 1% domácnstí vlastní viac ako 30% bohatstva v USA. Aj toto je dôsledkom „tlačenia peňazí“ centrálnymi bankami.  Kto vie ako by dopadlo takéto vyhodnotenie v Európe?