Buffettov indikátor je veličina, ktorá sleduje pomer medzi hodnotou všetkých akcií v USA (vyjadrená indexom Wilshire 5000) voči hrubému domácemu produktu (HDP) v USA. V súčasnosti s prehľadom dosahuje najvyššie hodnoty v celej jeho histórii. Prekonáva aj hodnoty z posledných kríz v rokoch 2000, či 2007. Znamená to, že americké akcie sú v bubline?  Nuž minimálne sa dá povedať, že akcie na amerických trhoch su výrazne nadhodnotené a teda oveľa náchylnejšie na krach…